Teamutveckling kan hjälpa både kortsiktigt och långsiktigt

Team och grupper finns i många sammanhang, från sportsliga lag till team och grupper inom ett företag eller en organisation. Det är helt enkelt en samling människor som kommer att befinna sig i varandras närhet och ha med varandra att göra under lång tid, kanske flera år. En familj är lika mycket ett team som en grupp bestående av kollegor. Med hjälp av teamutveckling kan du få en grupp att samarbeta bättre, förstå varandra och i slutändan höja den gemensamma prestationen.

Flera alternativ att välja mellan

Det finns många vägar att gå när du vill utveckla ett team eller en grupp. Det är inte ovanligt att företag tar med sig personalen till teambuildingaktiviteter, kanske i samband med en konferens. Det är även vanligt att man tar hjälp av föreläsare som kommer in och pratar med personalen. Faktum är att det finns flera kända talare vars föreläsningar kan vara till stor hjälp. Några av de mest bokade talarna under 2017 var:

 

  • •Jörgen Oom – psykolog vars föreläsningar bland annat handlar om hur man får
  • alla i ett företag att ”dra åt samma håll”.
  • •Elizabeth Kuylenstierna – ledarskapscoach som med humor och karisma bland
  • annat föreläser om grupputveckling, konflikthantering och kommunikation.
  • •Christina Stielli – en uppskattad föreläsare som ofta hamnar i listor för de bästa
  • talarna i Sverige. Föreläser bland annat om problemlösning och medarbetarskap.

 

Detta är en kort lista på föreläsare som kan hjälpa till teamutveckling för att just din grupp ska bli en sammanhållande och effektiv enhet.

Vem är den bästa föreläsaren i Sverige?

Det beror alltid på. Det finns förvisso utmärkelser och pris som benämner en eller annan föreläsare som landets bästa. Det är ett tydligt bevis på att den specifika föreläsaren är väldigt duktig och uppskattad. Några av de kända talare som vi tog upp i listan har fått utmärkelsen eller varit nominerade, bland annat valdes Christina Stielli till årets kvinnliga talare både 2014 och 2015. Föreläsarna som vann Årets kvinnliga och manliga talare 2017 var Elaine Eksvärd och Robert Karjel. Kom ihåg att den bästa talaren i Sverige kanske ger dig en utmärkt och underhållande föreläsning men det betyder inte att den passar för just dina ändamål.

Välj en föreläsare som gör skillnad

I slutändan spelar det ingen roll om det var Bill Gates, Elaine Eksvärd eller någon annan föreläsare som hjälpte er grupp att bli ett riktigt team. Om du vill ha hjälp med att hitta den bästa talaren i Sverige som passar just ditt ändamål kan du alltid ta hjälp av en talarförmedling. De hjälper dig gärna hitta en föreläsare som passar just dina behov.