Ny ersättningsnivå hos a-kassan lanserad

För den som har lite koll på arbetsmarknaden och den politiska världen så kommer detta nog inte som en nyhet men nu har faktiskt a-kassan höjts för första gången på många år. Datumet när ändringen trädde i kraft var 2015-09-07 och från detta datum berättigar a-kassan en maximal ersättning om 80 % av 25025 SEK vilket i slutänden blir max 14800 SEK när skatten dragits av. Tidigare låg högsta-ersättningen på 80 % av 18700 SEK vilket innebar max 11000 kr efter skatteavdrag. Detta innebär att alla med månadslön som understiger 25025 SEK får den högsta ersättning man kan få enligt Lag om arbetslöshetsförsäkringen.  Eftersom medellönen i Sverige ligger runt 26000 SEK/mån så innebär detta att betydligt fler har ett fullständigt skydd vid arbetslöshet enbart via a-kassan. De som tjänar över 25025 SEK per månad måste dock fortfarande teckna kompletterande försäkring för att åtnjuta 80 % av nettolönen vid permittering.

Fortfarande gäller dock att snarast möjligt försöka hitta sig ett nytt jobb eftersom ersättningen från a-kassan successivt trappas ner. Efter hundra dagars arbetslöshet (ca 4,5 mån) så går akasse-ersättningen ner till 80 % av endast 20900 SEK och efter ytterligare hundra dagar så får man endast 70 % av 20900 SEK. Det smartaste och mest ekonomiska är alltså fortfarande att försöka hitta ett jobb så fort som möjligt. Statistiken säger även att det är svårare och svårare att hitta ju längre tid man gått arbetslös eftersom man då kan verka oattraktiv på arbetsmarknaden samt att det är svårare att hålla sig uppdaterad om branschen.

Ännu inte medlem i någon a-kassa? Ansök så snart som möjligt

Förhoppningsvis har du nu fått en bättre bild av vilken ersättning du kan förvänta dig från a-kassan. Nu kan vi inte annat än rekommendera dig att gå med i en a-kassa så snart som möjligt om du ännu inte gjort det. Anledningen är att det finns en så kallad kvalifikationstid när man ansluter sig till en a-kassa som innebär att man måste vara medlem i minst 12 månaders tid innan ersättning kan betalas ut. En mindre ersättning kan utbetalas redan efter 6 månader men för att få de belopp som vi redogjort för ovan så krävs 12 månaders medlemskap i a-kassan. Det gäller alltså att vara lite förbiseende och helst gå med i en a-kassa så snart man går in på arbetsmarknaden. Alltför många glömmer detta och kontaktar istället a-kassan när man blivit varslad eller uppsagd – men då är det alltså försent.