Utbilda dig för säkrare arbetsplatser

Bygg- och anläggningsbranschen är en bransch som drabbas av en väldigt stor andel av olyckorna som inträffar på arbetsplatser. Detta beror bland annat att det ofta innebär arbete med tunga redskap, hårt kroppsarbete, svåra ergonomiska utmaningar, dammiga miljöer och liknande utmaningar som är svårt att komma undan från. Tyvärr beror även en stor del av olyckorna på arbetsplatsen på ignorans och okunskap. Arbete som sker på höga höjder kräver ordentliga fallskyddslösningar. Arbete som involverar tunga lyft med maskin kräver god planering, kunskap och ett säkert utförande. Arbete som sker från ställningar kräver att ställningen monteras och dimensioneras på korrekt sätt för att medföra säkerhet. De tre sistnämnda är områden där kunskap och utbildning kan vara en bidragande faktor att reducera antalet olyckor på arbetsplatsen.

Sir Francis Bacon skrev i sin skrift Meditationes Sacrae från 1597 att ”Knowledge is power” (Scientia potentia est), det vill säga att ”Kunskap är makt”. När det kommer till arbetsmiljö och säkerhet på arbetsplatsen anser jag att en bra omformulering på det citatet är ”Kunskap innebär säkerhet”.

Att utbilda sig och därmed få en god förståelse för riskerna på arbetsplatsen, att förstå allvaret i dessa risker, och förstå hur dessa risker kan elimineras och/eller minimeras är nyckeln för ett bra arbetsmiljöarbete och en god säkerhet på arbetsplatsen.

Låt oss titta närmare på fallolyckor inom arbetet:

Enligt AFA Försäkring sker det 11 000 fallolyckor under arbetstid per år. Majoriteten av dessa sker utan att du faller från en höjd, men en stor andel sker efter fall från högre höjd från exempelvis ett tak, ställning eller lift. Dessa fall är ofta väldigt höga och konsekvenserna av ett fall tenderar att bli väldigt allvarliga. 

Fall som sker från hög höjd beror nästan uteslutande på att människan har felat i något steg eller inte tagit riskerna och säkerheten på allvar. Exempelvis kan det bero på att ställningen eller det kollektiva fallskyddet inte är korrekt monterad eller uppfyller kraven som finns. Det kan också bero på att personen inte använder, eller felaktigt använder det personliga fallskyddet. Att använda personligt fallskydd på ett felaktigt sätt kan i vissa fall orsaka allvarligare skador än att inte använda personligt fallskydd alls. Med en ordentlig fallskyddsutbildning kan du tillskansa dig de kunskaper som krävs. Machokulturen som tyvärr råder inom bygg- och anläggningsbranschen är också en vanlig orsak till att säkerheten inte tas på fullaste allvar.

Övriga anledningar till att fallolyckor sker på arbetsplatser kan vara:

 • Avsaknad av fallskydd
 • Bristfällig utbildning
 • Attityd & beteende
 • Tidspress (stress)
 • Otillräcklig kunskap om utrustningen
 • Bristfällig ordning/snubbelrisk
 • Skyddsräcke/avspärrning saknas
 • Ekonomi
 • Dåliga eller obefintliga rutiner
 • Dåliga eller obefintliga metodbeskrivningar
 • Dålig arbetsplatsbelysning
 • Inte halksäkert

Siffrorna går åt rätt håll då kurvan för antal olyckor på arbetsplatsen sjunker samtidigt som antalet aktiva inom branschen ökar, vilket såklart är positivt. Inom branschen pågår det arbete för nollvision vad gäller arbetsrelaterade olyckor. För att nå dit måste vi arbeta tillsammans och respektera risker, alltid ta det säkra före det osäkra och alltid vara försiktiga och tänka både en och två gånger extra om det du tänkt göra innebär några risker, och hur du kan göra för att dessa risker ska förbli just risker.

Ett annat bra sätt att lära sig (som inte ersätter utbildning, men för att hålla kunskaperna fräscha och bredda sin kunskap) är att våga fråga vid osäkerhet. Många tycker tyvärr det är pinsamt att ställa en fråga kring något som man förväntas kunna och ofta slutar det med att man gör det som känns rimligt, vilket inte alltid är det rätta. Ingen kan veta allt, och därför är det viktigt att vi lär av varandra.

Ju fler som utbildar sig, desto färre kommer behöva sjukskrivas eller drabbas av allvarliga olyckor och desto fler kan komma hem lyckliga till sina familjer efter avslutat arbetspass. Det är en enkel matematik.

Torris

Torris

Torris, eller frusen koldioxidgas (CO2), är ett utmärkt verktyg för många saker. Eftersom det har blivit kallare ute och vädret har varit oförutsägbart på sistone kan torris användas för att hålla vår mat fräsch i frysen utan elektricitet när du är på semester! Det är också ett fantastiskt partytrick – ingen kommer att märka att den gröna rök som kommer ut ur munnen inte bara är en godbit från godis… När temperaturen stiger igen under vintermånaderna kommer vi alla att börja använda denna mirakelprodukt som isolering mot extrem kyla genom att lägga små bitar inuti kläderna innan vi går ut utomhus.

Fördelar med torris

Fördelarna med torrris är många. Torris är mycket kallare än vanlig is, vilket är avgörande för transport av vissa vacciner eller organ som kräver temperaturer under -10 °C för att förbli frysta. Kyleffekten å andra sidan med torris kan vara upp till 40 fler gånger bättre jämfört med vattenbaserade traditionella former av kylförvaring som torris tillverkad av vatten om du behöver något ännu lägre och kallare än vad som finns i standardbehållare som vanliga frysar (-20 °C). Detta gör det till ett extremt användbart verktyg under transport eftersom vissa saker helt enkelt inte kan överleva exponering över en viss temperaturtröskel utan att skadas permanent: tänk på mRNA-vaccin i rumstemperatur!

Viktigt att veta om torris

Torris är ett fantastiskt ämne som har många fördelar, men det kan också vara farligt om det inte hanteras på rätt sätt. Torris förvandlas till gas vid en temperatur på -78 °C och kan orsaka permanenta förfrysningar hos människor eller till och med leda till döden om den intas av misstag. Du bör alltid bära handskar när du använder torris för att undvika att få hudbrännskador av de extremt kalla temperaturerna samt skyddsglasögon så att du inte får ögonirritation när du hanterar produkten eftersom exponering för UV-ljus kommer att ske på händerna som exponeras oftare än andra delar av kroppen – även i 10 sekunder! Det är viktigt att veta allt om detta farliga material innan du köper något; läs på förhand om säkerhetslagar som är förknippade med det, ifall något går fel under användningen (t.ex,

Hitta rörmokare i Örebro för badrumsrenovering

Det är inte det enklaste att hitta en bra rörmokare i en lite större stad som Örebro.
Flera VVS företag i Örebro erbjuder just badrumsrenovering och det är inte enkelt att välja vilken firma man ska anlita som privatperson. Därför vill vi på Mälardalen VVS göra det så enkelt som möjligt för dig. En sak som man alltid bör kolla efter innan man bestämmer sig för vilken VVS firma man vill anlita är säker vatten auktorisering vilket är en kvalitet auktorisering som ställer tuffa krav på företaget.

Säker vatten består utav olika regler som VVS företaget i och med sin auktorisering är skyldiga att fylla. Syftet med reglerna är att motverka olyckor inom VVS som till exempel vatten- och fuktskador.
En kortare sammanfattning utav de krav som ställ är bland annat att företaget skall ha följande.

 • Ansvarsförsäkring på minst 10 miljoner kronor eller mer
 • Branschlegitimationer från NEXUS
 • Företaget skall vara godkänt för F-skatt
 • Minst en anställd med godkänd utbildning i Byggregler och normer
 • Minst en anställd med godkänd utbildning i Säker Vatteninstallation
 • Minst en anställd med VVS certifikat

På Mälardalen VVS i Örebro är vi självklart godkända och kvalitet säkrade enligt säker vatten.
Vilket vi tycker är en själv klarhet dels för att kunna leva upp till de förväntningar våra kunder ställer.
Men även för att vi själva ska känna oss trygga med de installationer och badrumsrenovering vi utför åt våra kunder i Örebro.

Hitta rörmokare i Örebro

En sak som vi tror stenhårt på är att en nöjd kund är den bästa formen av reklam ett VVS företag kan få. Därför gör alltid våra serviceinriktade rörmokare alltid det där lilla extra för dig som kund vilket vi har märkt fungerar väldigt bra. En nöjd är en återkommande kund vilket förenklar det både för kunden men även på oss. Istället för att du som kund ska behöva ge dig ut på jakt efter rörmokare i Örebro. Så återkommer du till oss på Mälardalen VVS vilket vi båda vinner på efter som du vet att du alltid får den bästa kvalitén till ett konkurrenskraftigt pris oss hos!

Badrumsrenovering i Örebro

Vi har även gott om erfarenhet utav just badrumsrenovering i Örebro och med att vi har utfört just en hel del badrumsrenovering i Örebro med omnejd. Vi har idag flera nöjda kunder bland annat i Hallsberg, Arboga, Karlskoga och Kumla. Våra rörmokare går tillsammans med dig igenom just dina förutsättningar och kommer tillsammans med dig fram till hur badrumsrenovering ska gå till (tidplan, budget, material)

Tillsammans kommer vi skapa badrummet du alltid har drömt om.

När vattnet slutar att komma i kranen

Något som alla svenskar och även många människor i andra länder är vana vid, är att ha bra vatten i kranen. Här handlar det om ett rent och hälsosamt vatten som du kan duscha, diska och tvätta i utan att riskera infektioner eller andra skador. I Sverige är det till och med så att du helt utan risk kan dricka det vatten du har i kranen, och vad händer då om ditt vatten i kranen helt plötsligt skulle sluta att porla. Som du förstår direkt så handlar det då om att finna en person eller ett företag som jobbar med VVS, eller en rörmokare som de flesta benämner denna person.

VVS i Stockholm

De flesta av alla rörmokare och VVS-firmor finns i Stockholm och detta är helt naturligt då denna stad har den största befolkningen i Sverige. Efter som de flesta jobb sett per 1000 invånare även utförs här, så kommer även den högsta kompetensen att finnas i denna stad. När det gäller arbeten som har med ditt rena vatten att göra, så är det därför viktigt att du finner en rörmokare och en VVS-firma som har den utbildning och kunskap som krävs. Detta kommer du alltid att finna utan problem i vår stora stad.

VVS handlar om mera än vatten i kranen

Begreppet VVS står för värme, ventilation och sanitet vilket då genast betyder att detta rör sig om många olika delar i ett hem eller på ett företag. Av den anledningen är det därför inte riktigt att kalla alla som jobbar med VVS för rörmokare, utan dessa har en rad olika titlar och alla jobbar inom sitt speciella område. Naturligtvis kommer det att finnas de som har erfarenheten av grundläggande arbeten inom alla delar som rör VVS, men det lönar sig alltid att göra valet av de som har specialiserat sig inom det område det gäller.