Så hittar du Sveriges bästa elbolag 2020

Med tanke på att det finns cirka 135 elhandelsbolag i Sverige är det inte konstigt att många konsumenter tycker det är svårt att välja rätt elbolag. I denna artikel delar vi med oss av sex tips  på vad som är viktigt att tänka på när man ska jämföra elbolag.

1. Vilka typer av elavtal erbjuder elbolaget?

Det är viktigt att veta om man är intresserad av ett elavtal med rörligt elpris, elavtal med fast elpris, mix-avtal eller förvaltat elavtal. Vissa elbolag erbjuder alla dessa typer av elavtal medan andra endast erbjuder rörligt elpris. Elavtal med rörligt elpris är den populäraste avtalsformen i Sverige eftersom det historiskt sett har varit det billigaste alternativet.

2. Ingår 100 % förnybar el?

Hos vissa elbolag ingår alltid ursprungsmärkt el från förnyelsebara energikällor som vindkraft, solkraft och vattenkraft i elpriset. Hos andra elbolag är detta som kan köpa till mot en extra kostnad. Var noga med att kontrollera vilken typ av ursprungsmärkning som ingår om du är intresserad av att göra ett aktivt val för miljön. Du kan även kontrollera om elbolaget erbjuder någon typ av extra miljömärkning, exempelvis Naturskyddsföreningens märkning Bra Miljöval.

3. Är prissättningen tydlig?

Många elbolag är otydliga med sin prissättning, framför allt när det kommer till elavtal med rörligt elpris. Det är vanligt att elbolag marknadsför möjligheten att köpa el till inköpspris, däremot tillkommer alltid ett påslag på marknadspriset som bland annat omfattar avgifter till Svenska kraftnät och Nord Pool, kostnader för balanskraft, inköp och administration av elcertifikat samt eventuell inköp av ursprungsmärkningar. Det är i detta påslag som många elbolag gömmer en viss vinstmarginal.

4. Tillkommer en fast avgift?

De flesta elhandelsbolag tar ut en fast avgift på cirka 30 – 60 kr inkl. moms per månad. Kom ihåg att kontrollera avgiftens storlek innan du tecknar ett elavtal. Om du bor i en mindre lägenhet och använder lite el kommer den fast avgiften så för en betydande andel av din totala elhandelskostnad.

5. Hur hög är kundnöjdheten?

Tänk på att elpriset inte är den enda faktorn som är viktig när man jämför elbolag. Kundnöjdheten är för många konsumenter en minst lika viktig faktor. Du kan exempelvis kontrollera kundnöjdheten bland elbolagen hos Svenskt Kvalitetsindex som årligen undersöker kundnöjdheten i branschen. Den senaste studien som publicerades november 2019 visade att Skellefteå Kraft var elbolaget med nöjdast kunder.

6. Är elbolaget listat på Energimarknadsbyrån?

Konsumenternas Energimarknadsbyrå har en lista på sin hemsida som visar alla elbolag med många inkomna klagomål från kunderna. Det kan vara en fördel att undvika dessa elbolag.