Vilka jobb ökar risken för självmord?

Du kanske har hört att tandläkare löper större risk för att utveckla depression och därmed ta livet av sig. Detta eftersom de dagen lång står och kikar ner i människors svalg. Det finns faktiskt internationell forskning som stöder denna tes. Men i Sverige finns det inga studier som stödjer att tandläkare lever farligt på grund av sitt jobb.

Men hur ska du tänka om du vill undvika ett jobb som skulle kunna leda till självmordstankar? Den som undrar hur man blir höginkomsttagare kanske också ska ta ställning till vad själva utbildningen samt yrkesrollen innebär rent psykiskt. Det är ju inte värt att bli rik om du samtidigt får ökad risk för depression.

Jobb med höga nivåer av självmord

Det är svårt att säga vilket yrke som är det värsta inom området självmord. Detta eftersom önskan att ta livet av sig inte bara hänger ihop med vad du jobbar med. Med detta sagt så kan vi ändå se att studier har sett att vissa jobb tycks ha en större koppling till depression med självmord som resultat.

Dessa yrken är:

  • Jobb inom lantbruk och djurhållning
  • Veterinärer
  • Inom medicin
  • Tandläkare

Nu ska det sägas att den som blir tandläkare med en passion för yrket givetvis har en helt annan utgångspunkt en den som egentligen inte trivs så bra med arbetsrollen. Om vi ser på läkare som har problem med drogmissbruk eller som ofta måste gå till psykologen så är det ju en specifik grupp.

Det tycks ändå ligga en sanning i att du bara mår bra av att jobba med något som du är väldigt intresserad av. Om du brinner för att jobba på en bondgård så ska du inte bli rädd av studier och statistik som menar att det här är ett livsfarligt jobb rent mentalt.

Den som är gjord för att vara fåraherde kommer ju inte att börja tänka destruktiva tankar bara för att det blir lite ensamt ute på heden.

Det sociala sammanhanget och stöd får betydelse

Sist men inte minst måste vi ta upp att ditt yrkes struktur också kommer att få betydelse. Om du är tandläkare och jobbar i ett socialt sammanhang där det finns ett fint mental stöd så minskar risken för självmord avsevärt.

Detta är bra att tänka på. Oavsett yrke du väljer så bör du vara medveten om vad det kommer att innebära rent socialt för dig. Besök en arbetsplats där man jobbar med det som du vill utbilda dig till innan du ens ansöker till en utbildning. Ta en titt på hur människorna där mår och fråga vad de gör om det känns trögt och deppigt.

Hur man blir veterinär

I denna artikel ska jag förklara hur man blir veterinär och vilka krav som ställs på dig som är utbildad veterinär.

Veterinärutbildning

I Sverige finns veterinärprogrammet vid SLU som ger dig en svensk veterinärexamen. Därefter måste man ansöka till jordbruksverket för att bli veterinär. Tillvägagångssättet är något annorlunda om du har en veterinärexamen i annat land och i vissa fall måste du kanske läsa lite kompletterande kurser för att bli berättigad till en veterinärlicens i Sverige. Veterinärprogrammet är på 5,5 år och 330 högskolepoäng så det är en omfattande utbildning. Ansökan till veterinärlegitimationen kostar i dagsläget 1350kr och detta är pengar som ska skickas in till jordbruksverket.

Veterinärens roll i samhället

Som legitimerad veterinär har du näst intill all den formella kompetensen som finns inom djurens hälso- och sjukvård. Det gäller dock att man bara får utföra den typ av tjänster som man har reell kompetens för och verkligen kan och har erfarenhet av. Som veterinär har man också själv ansvar för hur arbetsuppgiften utförs.

Man tillhör djurhälsopersonalen som veterinär vilket innebär följande saker.

  • allmänheten känner till att veterinären har en specifik kompetens
  • veterinären ska utöva yrket enligt vetenskap och beprövad erfarenhet
  • veterinären ska följa regler om anmälningsplikt, journalföring, tystnadsplikt och intygsskrivande
  • Som veterinär står man under statlig tillsyn och kan anmälas till och prövas av Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård

Vart man jobbar som veterinär

Som veterinär har man efter utbildningen och när man fått sin legitimation stora möjligheter att jobba inom många olika områden. Man kan specialisera sig inom den del av veterinäryrket som man har störst intresse av och man kan välja mellan en mängd olika typer av arbetsplatser.

Det är inte ovanligt att man som veterinär öppnar en egen klinik vilket självklart är mycket slit men med eget företag följer också större friheter att styra över sin tid.