Hur man blir veterinär

I denna artikel ska jag förklara hur man blir veterinär och vilka krav som ställs på dig som är utbildad veterinär.

Veterinärutbildning

I Sverige finns veterinärprogrammet vid SLU som ger dig en svensk veterinärexamen. Därefter måste man ansöka till jordbruksverket för att bli veterinär. Tillvägagångssättet är något annorlunda om du har en veterinärexamen i annat land och i vissa fall måste du kanske läsa lite kompletterande kurser för att bli berättigad till en veterinärlicens i Sverige. Veterinärprogrammet är på 5,5 år och 330 högskolepoäng så det är en omfattande utbildning. Ansökan till veterinärlegitimationen kostar i dagsläget 1350kr och detta är pengar som ska skickas in till jordbruksverket.

Veterinärens roll i samhället

Som legitimerad veterinär har du näst intill all den formella kompetensen som finns inom djurens hälso- och sjukvård. Det gäller dock att man bara får utföra den typ av tjänster som man har reell kompetens för och verkligen kan och har erfarenhet av. Som veterinär har man också själv ansvar för hur arbetsuppgiften utförs.

Man tillhör djurhälsopersonalen som veterinär vilket innebär följande saker.

  • allmänheten känner till att veterinären har en specifik kompetens
  • veterinären ska utöva yrket enligt vetenskap och beprövad erfarenhet
  • veterinären ska följa regler om anmälningsplikt, journalföring, tystnadsplikt och intygsskrivande
  • Som veterinär står man under statlig tillsyn och kan anmälas till och prövas av Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård

Vart man jobbar som veterinär

Som veterinär har man efter utbildningen och när man fått sin legitimation stora möjligheter att jobba inom många olika områden. Man kan specialisera sig inom den del av veterinäryrket som man har störst intresse av och man kan välja mellan en mängd olika typer av arbetsplatser.

Det är inte ovanligt att man som veterinär öppnar en egen klinik vilket självklart är mycket slit men med eget företag följer också större friheter att styra över sin tid.