Hur man blir veterinär

I denna artikel ska jag förklara hur man blir veterinär och vilka krav som ställs på dig som är utbildad veterinär.

Veterinärutbildning

I Sverige finns veterinärprogrammet vid SLU som ger dig en svensk veterinärexamen. Därefter måste man ansöka till jordbruksverket för att bli veterinär. Tillvägagångssättet är något annorlunda om du har en veterinärexamen i annat land och i vissa fall måste du kanske läsa lite kompletterande kurser för att bli berättigad till en veterinärlicens i Sverige. Veterinärprogrammet är på 5,5 år och 330 högskolepoäng så det är en omfattande utbildning. Ansökan till veterinärlegitimationen kostar i dagsläget 1350kr och detta är pengar som ska skickas in till jordbruksverket.

Veterinärens roll i samhället

Som legitimerad veterinär har du näst intill all den formella kompetensen som finns inom djurens hälso- och sjukvård. Det gäller dock att man bara får utföra den typ av tjänster som man har reell kompetens för och verkligen kan och har erfarenhet av. Som veterinär har man också själv ansvar för hur arbetsuppgiften utförs.

Man tillhör djurhälsopersonalen som veterinär vilket innebär följande saker.

  • allmänheten känner till att veterinären har en specifik kompetens
  • veterinären ska utöva yrket enligt vetenskap och beprövad erfarenhet
  • veterinären ska följa regler om anmälningsplikt, journalföring, tystnadsplikt och intygsskrivande
  • Som veterinär står man under statlig tillsyn och kan anmälas till och prövas av Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård

Vart man jobbar som veterinär

Som veterinär har man efter utbildningen och när man fått sin legitimation stora möjligheter att jobba inom många olika områden. Man kan specialisera sig inom den del av veterinäryrket som man har störst intresse av och man kan välja mellan en mängd olika typer av arbetsplatser.

Det är inte ovanligt att man som veterinär öppnar en egen klinik vilket självklart är mycket slit men med eget företag följer också större friheter att styra över sin tid.

Skaffa billigt webbhotell till din hemsida

Har det blivit dags för dig att välja ett webbhotell? Det finns många aktörer på marknaden idag och det kan ibland kännas omöjligt att bestämma sig. I den här artikeln kommer jag att guida dig för att hitta ett bra och billigt webbhotell till din hemsida.

Det första du behöver göra för att bestämma dig för ett webbhotell är att fundera över vilka behov du har. Några nyckelaspekter är:

Utrymme
Många webbhotell prissätter baserat på hur stort utrymme du behöver för din sajt. Mindre informationssajter behöver sällan mer än några gigabyte medan större sajter med användargenererat innehåll kan behöva betydligt mer än så.

Trafik
Trafik är också en aspekt som många billiga webbhotell begränsar för olika prisklasser. Många besökare till din sajt kräver större bandbredd då det sätter större press på webbhotellets servrar. Det kan vara svårt att uppskatta hur många besökare din sajt kommer att ha men det går ofta att köpa till extra serverkapacitet om dina besökarsiffror blir alltför höga.

Teknisk plattform
Om du vet i förväg vilken teknisk plattform din sajt kommer att använda så bör du se till att webbhotellet stödjer denna. Det kan t.ex. vara ett speciellt programmeringsspråk eller ett serveroperativsystem.

Funktioner
Flera webbhotell erbjuder funktioner som t.ex. verktyg för att skapa en sajt utan att behöva programmera. Om du inte har de tekniska kunskaper som krävs för att bygga en hemsida från grunden kan detta vara något som är värt att betala för. Ett vanligt sådant verktyg är WordPress som är väldigt enkelt att använda.

E-post
Om du har ett företag ger det ett professionellt intryck att ha en egen e-postadress, t.ex. dittnamn@foretaget.se. Detta erbjuder ofta webbhotellen i sina paket, ibland får du ett visst antal adresser och ibland får du en storleksbegränsning på mailservern. Det kan också vara värt att kontrollera att deras e-posttjänst stödjer det mailprogram du använder.

När du har tänkt igenom dina behov är det dags att börja jämföra olika webbhotell. Jag rekommenderar att du läser igenom deras erbjudanden noggrant och jämför de kvaliteter som du tycker är viktigast för dina behov. Bestäm dig sedan för det som passar bäst för dig. Tänk dock på att inte begränsa dig endast till svenska webbhotell – internationella aktörer har ofta större erfarenhet med nackdelen att de inte ger dig support på svenska. En annan aspekt som är värt att ta med i jämförelsen är hur bra webbhotellet är på att ge användarstöd och informera om driftstörningar. Hör gärna runt med bekanta som använder webbhotell för att se hur de har blivit bemötta. Om något krånglar är det aldrig kul att behöva vänta i flera dagar innan man får svar från supporten. Detta kan leda till att dina besökare blir missnöjda vilket skadar ditt rykte. Detta är något som många billigare webbhotell gärna sparar in på då supportpersonal kostar mycket pengar.

Jag hoppas att det du har läst i denna artikel hjälper dig i din jakt på ett bra och billigt webbhotell och att du hittar ett hotell som du kan vara nöjd med i en lång tid framöver.