Hälsa på ålderns höst

Som vi alla är väl medvetna om finns endast en sak i livet som är given och det är att vi var och en så småningom kommer att dö. Hur hårt och rakt på sak det än kan låta. Med de stora framsteg som skett vad gäller medicinska metoder tillsammans med forskning inom diverse andra områden har vi skapat nya förutsättningar för ett långt och hälsosamt liv. Framförallt i västvärlden, men även i de som kallas underutvecklade länder där stor fattigdom råder. Jämför man medellivslängden i Västeuropas länder idag med vad den var för bara hundra år sedan är det en stor skillnad. Hälsa för äldre var exempelvis inte alls på samma sätt i fokus. Man antog helt enkelt på ett annat sätt att tiden tog ut sin rätt.

Vid sekelskiftet tidigt 1900-tal var det inte enbart en tuffare livsstil med hårt arbete som satte sina spår bland många Européer. En stor del av befolkning levde fortfarande i bondesamhällen där långa arbetsdagar och fattigare förhållanden tärde på kroppen. Människokroppen slets ut snabbare. Dels av arbetsbördan, dels av kosthållningen. Kombinerat med en begränsad allmän kunskap om vilken kosthållning som var nyttig eller inte, vilka moment som bröt ner kroppen fortare och en i vissa fall obefintlig tillgång till lämplig medicin är det inte underligt att medellivslängden bland befolkningen var lägre.

För att ta ett ganska givet exempel som de flesta av oss får lära redan under skoltiden; När man lyfter tungt från marknivå och upp i midjehöjd för att bära från en plats till nästa vet vi idag att man skall lyfta med knäna, inte med ryggen. För hundra år sedan hade många inte privilegiet att ens gå i skola, och någon allmän utbildning bland exempelvis hamnarbetare i hur man lossar och lastar tunga säckar, den fanns inte. Man kan bara ana hur många som snabbt blev oförmögna till tunga jobb och hur det sedan försörjde sig utan utbildning. Hur de ens fick mat för dagen?

Hälsa för äldre prioriteras på ett helt annat sätt idag. Kroniska sjukdomar kan behandlas effektivare. Förebyggande vård sätts in. En anpassad kost för varje individ tillämpas snarare som regel än undantag och inte minst har man förstått att motion är minst lika viktigt när vi blir äldre. Då man resonerar kring hälsa för äldre har man förstått vikten i att röra på kroppen så långt den tillåter. Det kan vara vattengympa, ett lättare pass på motionscykel, promenader, ibland något så enkelt som fotvård eller massage.

Utvecklingen fortsätter i allt snabbare takt inom detta område. Vi kommer aldrig att leva för evigt, men att man drastiskt kan förlänga livet genom förebyggande rutiner och nya metoder, det är redan bevisat.