Core Web Vitals. En SEO trend som är här för att stanna!

UX har varit en SEO trend inom marknadsföring ganska länge men det verkar som att det kommer bli  en permanent del av sökoptimering med Googles Core Web Vitals.

Core Web Vitals är en uppsättning av tre mått som visar hur dina sidor påverkar den övergripande användarupplevelsen och vilken typ av upplevelse besökare får när de landar på din mobilsida. Dessa mått baseras på verkliga användar mått som tillhandahålls av Chrome User Experience Report (CrUX). Dessa  CrUX-data  baseras på de senaste 28 dagarnas användarbesök på en sida.

Inledningsvis kommer CWV för mobilsidan bli en del av Googles algoritm på, och desktop kommer förmodligen integreras in senare.

Detta år i mitten av juni 2021 blev Core Web Vitals officiellt en rankningsfaktor. Frågan är hur mycket det kommer att påverka en webbsida rankning. Vissa tror inte på  att det kommer påverka och att det är bara är en skrämseltaktik. Men Google har med den ökade användningen av mobilt internet ökat sitt fokus på UX på senare år. Sen finns det andra SEO experter som Neil Patel som tror att Core Web Vitals kommer definitivt att påverka rankningen av webbplatser under de kommande åren.

Varje Webb vital är benchmarked utifrån med tre klassificeringar; Good, Needs Improvment och Poor. För att en sida ska få godkänt Core Web Vitals bedömning måste den betraktas som ”Good” i alla tre måtten.

 

Largest Contentful Paint

Largest Contentful paint (LCP) är ett mått på den totala laddningshastigheten för en sida – ju snabbare sidan laddas desto bättre. Den markeras i tidslinjen när majoriteten av content laddas in.

 

First Input Delay

The First Input Delay (FID på en sida mäter dess svarstider för användarinteraktioner. Om en användare till exempel klickar på en länk eller väljer en listrutan – hur snabbt kommer åtgärden att utföras på sidan. Vanligtvis blir användarinteraktioner försenade när en webbläsare är upptagen med att köra andra uppgifter

 

Cumulative Layout Shift

Cumulative Layout Shift (CLS)  mäter en sidas URLs stabilitet när den läses in. Vi har alla haft den frustrerande upplevelsen av att läsa en sidas  innehåll och artikeltexten börjar att hoppa lägre när navigeringen laddas, och CLS är ett mått på just hur ofta det sker över en hel sida.

 

Så här visar du en sidas grundläggande webb vitala värden

Dina webbplatser Core Web Vitals spelas in och lagras i Chrome User Experience Report, det finns olika API:er att ansluta till detta, men du kan oftast se dem på två ställen.

För en enskild URL kan du använda PageSpeed  Insights (PSI), som markerar varje webb vitala med en blå flagga och  huruvida sidan har passerat Core Web Vitals assessment:

 

Alternativt kan du se ett urval av sidor i Google Search Console (GSC), som visar prestanda över tid. Där kan du hitta mer detaljerad information om de specifika problemen och en lista över berörda sidor.

Halka inte efter dina konkurrenter Core Web Vitals är inte bara en SEO trend. Det kommer bli lika grundläggande som att ha https säkerhets certifikat på sin sida.

Så sätt igång!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avslutningsvis

 

Core web vitals är här  ch om Google får bestämma vilket dem brukar få. Så kommer Core Web Vitals att stanna en lång tid framöver. Det är därför lika bra att du redan nu tar en titt på din Google Search Console och se vilka problem din sida webbsda har. Sedan se till att åtgärda problemen som har hittats lite i taget så att just din sida inte hamnar i efterkälken och riskera att straffas av Google.